Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony Instytutu. W części poświęconej „Wydarzeniom z kraju”, będziemy na bieżąco informować o wszelkich wydarzeniach naukowych związanych z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Mamy nadzieję, że prezentowane informacje pozwolą Państwu uczestniczyć w znaczących konferencjach naukowych, sympozjach, kongresach i seminariach prowadzonych w kraju przez wybitnych praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

„Wydarzenia z kraju” redaguje dla Państwa Diana Dudek.

Nadchodzące wydarzenia z kraju

SZKOLENIE ONLINE: Wpływ upadłości i restrukturyzacji na przebieg postępowań cywilnych

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Szkolenie ma wymiar praktyczny. Zostanie przeprowadzone w oparciu o przygotowany kazus.

Seminarium naukowe: Instytucja tzw. długów masy upadłości w ujęciu prawnohistorycznym

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Seminarium

Zapraszamy do udziału w cyklu seminariów naukowych organizowanych przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Podczas seminariów zamierzamy podejmować tematy związane nie tylko z prawem upadłościowym i prawem restrukturyzacyjnym, ale również odnoszące się do prawa cywilnego, prawa handlowego oraz procedury cywilnej. W szczególności, chcielibyśmy prowadzić rozważania z zakresu socjologii i aksjologii prawa oraz ekonomicznej analizy prawa. Planujemy również organizację seminariów, podczas których będą przedstawiane wyniki badań empirycznych, w tym badań aktowych.

SZKOLENIE ONLINE: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Szkolenie odbywa się w ramach vyklu pt. "Rachunkowość dla prawników".

SZKOLENIE ONLINE: Rekomendowany przebieg układu konsumenckiego

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Minione wydarzenia

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z ZAKRESU IT W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Organizator: Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego; Praktykszkolenia.pl Termin: 15 stycznia, godz. 15.00 – 18.00 Forma: szkolenie online, platforma MS Teams

Upadłość Konsumencka

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Cykl szkoleń „Upadłość konsumencka” przedstawia przebieg postępowania upadłościowego osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej według przepisów obowiązujących od 24 marca 2020r. Szkolenia z zakresu upadłości konsumenckiej są skierowane głównie do doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów radcowskich i adwokackich, pracowników opieki społecznej.

„ Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej”

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie wraz z praktykszkolenia.pl serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: „ Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej” 17 grudnia 2020r. Forma: Dyskusja online z udziałem prelegentów oraz uczestników

Konferencja Grupy kapitałowe 2020. Puls Biznesu

| Wydarzenia z kraju

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji: Grupy kapitałowe 2020, której motywem przewodnim będą zmiany prawne, ale także nowa rzeczywistość biznesowa. W trakcie konferencji dowiedzą się Państwo m.in. jak efektywnie zarządzać Grupą Kapitałową, jakie przyjąć strategie w czasach kryzysu a także jak zrestrukturyzować Grupę Kapitałową.

Konferencja: Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR Aktualności Wydział Prawa i Administracji

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz praktykszkolenia.pl serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową”

SZKOLENIE ONLINE Upadłość konsumencka. Zmiany 2020 Akadeia Beck

| Wydarzenia z kraju

Webinar: Metodyka działania syndyków w sprawach dotyczących czynności bezskutecznych względem masy upadłości

| Wydarzenia z kraju

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy Sp.K. zaprasza na bezpłatny webinar „Metodyka działania syndyków w sprawach dotyczących czynności bezskutecznych względem masy upadłości”, który jest częścią cyklu spotkań dla syndyków, poświęconych praktycznym aspektom restrukturyzacji i upadłości.

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce. Akademia Beck

| Wydarzenia z kraju

Europejski Kongres Finansowy online

| Wydarzenia z kraju

EKF online jest inicjatywą otwartą i bezpłatną realizowaną w formule online. W ramach trzydniowego wydarzenia odbędą się liczne wystąpienia, wywiady i debaty, które będą transmitowane na żywo ze studia w Warszawie – łącznie aż 18 godzin rozmów i dyskusji. Ponad 60 czołowych ekspertów ekonomicznych i managerów najwyższych szczebli będzie rozmawiać o odpowiedzialnych finansach i roli instytucji finansowych w czasie kryzysu, innowacyjności w procesie odbudowy gospodarki i o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków.

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 4b)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 4a)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 3)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 2b)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

Rachunkowość dla prawników (Moduł 5 – Rachunek przepływów pieniężnych)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Piąty moduł to: "Rachunek przepływów pieniężnych".

Upadłość konsumencka. Zmiany 2020. Akademia Beck

| Wydarzenia z kraju

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 4 – Ustalanie i prezentacja wyniku finansowego)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Czwarty moduł to: "Ustalanie i prezentacja wyniku finansowego".

Metodyka pracy nadzorcy sądowego, zarządcy i sędziego-komisarza w trakcie zgromadzenia wierzycieli

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na szkolenie nr 6 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”. Celem szkolenia jest omówienie warsztatu pracy zarządców i nadzorców sądowych oraz sędziów w związku z przygotowaniem oraz przebiegiem zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem.

Upadłość konsumencka po nowelizacji (edycja IV)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na szkolenie z upadłości konsumenckiej po nowelizacji. W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

XXI Konferencja Zarządzanie Finansami

| Wydarzenia z kraju

Rachunkowość dla prawników (Moduł 3 – Pasywa bilansu)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Trzeci moduł to: "Pasywa bilansu".

Skuteczność zabezpieczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Instytut Szkoleń Prawa Bankowego. Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy Sp.K.

| Wydarzenia z kraju

Tematyka seminarium dotyczy skutecznych sposobów zabezpieczania transakcji na wypadek niewypłacalności kontrahentów. Prelegenci wyjaśnią jakie prawa, w toku postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, przysługują wierzycielom z tytułu udzielonych zabezpieczeń.

Rachunkowość dla prawników (Moduł 2 – Aktywa bilansu)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Drugi moduł to: "Aktywa bilansu".

Upadłość konsumencka. Zmiany 2020. Warszawa. Akademia C.H. Beck

| Wydarzenia z kraju

Szkolenie: Przygotowanie do części praktycznej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przygotowanie do części praktycznej egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Rachunkowość dla prawników (Moduł 1 – Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Pierwszy moduł to: "Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym".

Upadłość konsumencka po nowelizacji (edycja III)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na szkolenie z upadłości konsumenckiej po nowelizacji wprowadzonej ustawą z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1802). Przepisy wchodzą w życie w dniu 24 marca 2020 r.

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na szkolenie nr 5 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”. Celem szkolenia jest omówienie zagadnień formalnych oraz materialnoprawnych spisu wierzytelności sporządzanego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych z perspektywy syndyka masy upadłości

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na szkolenie nr 4 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”. Celem szkolenia jest omówienie warsztatu pracy syndyka w kontekście czynności prawnych, które – w związku z ogłoszeniem upadłości – są lub mogą okazać się bezskuteczne względem masy upadłości.

Upadłość konsumencka. Zmiany 2020. Katowice. Akademia C.H. Beck

| Wydarzenia z kraju

Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualne - wystąpienie doktoranki IPUiR pani Marty Krzyśków-Szymkowicz

| Wydarzenia IPUiR Wydarzenia z kraju

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością z przyjemnością informuje, że Pani Marta Krzyśków-Szymkowicz, doktorantka Instytutu, wystąpi na konferencji „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej” organizowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) i Urząd Patentowy RP oraz we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Upadłość konsumencka. Zmiany 2020. Warszawa. Akademia C.H. Beck

| Wydarzenia z kraju

Pre-pack po nowelizacji z 30.08.2019 (II edycja)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR Wydarzenia z kraju

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Szkolenie nr 3 jest drugą edycją szkolenia nr 2, które odbywa się w dniu 30 listopada 2019 r.

Upadłość konsumencka po nowelizacji - Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

| Wydarzenia z kraju

W imieniu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. (piątek) w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy). Szkolenie w całości poświęcone będzie upadłości konsumenckiej po nowelizacji. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: szkolenia@kidr.pl do dnia 30 listopada 2019 r.

Udoskonalmy restrukturyzację

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na debatę na temat implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia.

Upadłość konsumencka po nowelizacji z 30.08.2019 r.

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Pre-pack po nowelizacji z 30.08.2019 (I edycja)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Prośba o kontakt celem potwierdzenia rejestracji na szkolenia

| Wydarzenia IPUiR

PILNE!

Szkolenie nr 1 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR

Metodologia przygotowywania wniosków i pism tymczasowego nadzorcy sądowego i tymczasowego zarządcy w postępowaniu zabezpieczającym na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku restrukturyzacyjnego oraz pism syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego bezpośrednio po wszczęciu postepowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

Upadłość konsumencka po nowelizacji (numer druku sejmowego 3480)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Szkolenie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

| Wydarzenia z kraju

Przygotowana likwidacja (pre-pack) w praktyce - Akademia Beck

| Wydarzenia z kraju

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce - Szkolenie Beck Akademia

| Wydarzenia z kraju

Pomoc publiczna na restrukturyzację oraz ochrona danych osobowych w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR

Pierwsze szkolenie jest poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej na restrukturyzację oraz ochronie danych osobowych w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego.

Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli - konferencja

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na konferencję która odbędzie się 30 listopada 2018 r.

Konferencja "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym"

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w organizowanej wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym".

Konferencja "Aktualne problemy sądowej i pozasądowej windykacji należności"

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR

 

 

Konferencja "Upadłość konsumencka. Aksjologia, funkcje i wykładnia funkcjonalna."

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR

Seminarium "Upadłość i restrukturyzacja małżonków"

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR