Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony Instytutu. W części poświęconej „Wydarzeniom z kraju”, będziemy na bieżąco informować o wszelkich wydarzeniach naukowych związanych z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Mamy nadzieję, że prezentowane informacje pozwolą Państwu uczestniczyć w znaczących konferencjach naukowych, sympozjach, kongresach i seminariach prowadzonych w kraju przez wybitnych praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

„Wydarzenia z kraju” redaguje dla Państwa Diana Dudek.

Nadchodzące wydarzenia z kraju

Minione wydarzenia

Szkolenie online: Upadłość konsumencka w systemie teleinformatycznym – warsztaty online

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka dotycząca upadłości konsumenckiej prowadzonej w systemie teleinformatycznym KRZ

Notariusz, a restrukturyzacja i upadłość strony czynności notarialnej

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata Konferencje/debaty Seminarium

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Notariusz, a restrukturyzacja i upadłość strony czynności notarialnej”, która odbędzie się 18 listopada 2022 r.

Szkolenie online: Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika w upadłości i restrukturyzacji

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka bezskuteczności czynności prawnych dłużnika w upadłości i restrukturyzacji.

Seminarium online na temat impelemntacji dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej

| Wydarzenia z kraju

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego oraz Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy zapraszają do udziału w seminarium online na temat nowej dyrektywy restrukturyzacyjnej.

Konferencja naukowa - ekonomiczne i społeczne uzasadnienie upadłości konsumenckiej

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata Konferencje/debaty

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ekonomiczne i społeczne uzasadnienie upadłości konsumenckiej”, która odbędzie się 4 listopada 2022 r.

Szkolenie online: Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz upadłość i restrukturyzacja online dla praktyków (cz.II)

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka upadłości i restrukturyzacji w kontekście informatyzacji postępowań sądowych (Krajowy Rejestr Zadłużonych).

Szkolenie online: Postępowanie o zatwierdzenie układu w systemie teleinformatycznym i KRZ

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka postępowania o zatwierdzenie układu w stanie prawnym obowiązującym od 1 grudnia 2021 r. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną m.in. czynności nadzorcy układu, wierzycieli oraz dłużnika w systemie teleinformatycznym KRZ.

Szkolenie online: Wpływ upadłości i restrukturyzacji na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające oraz inne zabezpieczenia dokonane na majątku dłużnika

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka wpływu upadłości i restrukturyzacji na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające oraz inne zabezpieczenia dokonane na majątku dłużnika

Szkolenie online: Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz upadłość i restrukturyzacja online dla praktyków

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie problematyka upadłości i restrukturyzacji w kontekście informatyzacji postępowań sądowych (Krajowy Rejestr Zadłużonych). Więcej informacji: https://www.praktykszkolenia.pl/zaproszenie/

Szkolenie online: Zgłoszenie wierzytelności oraz lista wierzytelności w systemie KRZ

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie sporządzanie zgłoszeń wierzytelności oraz listy wierzytelności w systemie teleinformatycznym KRZ.

„Niewypłacalność i śmierć przedsiębiorcy. Najczęstsze problemy praktyczne i prawne” V Seminarium Prawne dla Biznesu

| Wydarzenia z kraju

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do udziału w V Seminarium Prawnym dla Biznesu, przedmiotem którego będzie dyskusja o najczęstszych problemach praktycznych i prawnych w przypadku niewypłacalności i śmierci przedsiębiorcy.

Postępowanie o zatwierdzenie układu po nowelizacji z 1.12.2021 r. - szkolenie online

| Wydarzenia z kraju

Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówiony timeline „szybkiej restrukturyzacji”, począwszy od skutecznego otwarcia postępowania, jego przebiegu, aż do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

Szkolenie online: Złożenie i rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości w systemie teleinformatycznym. Krajowy Rejestr Zadłużonych

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego przedmiotem będzie złożenie i rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości w systemie teleinformatycznym (KRZ).

Konferencja "Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych"

| Wydarzenia IPUiR IPUiR - Nowości branżowe Konferencje/debaty Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w konferencji "Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych".

Szkolenie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

| Wydarzenia z kraju

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu, które jest adresowane do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Konferencja Naukowa – Kongres Restrukturyzacyjny "Finansowanie Przedsiębiorstw w Restrukturyzacji"

| Wydarzenia z kraju

Instytut Prawa Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej - "Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji", organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z restrukturyzacją i finansowaniem przedsiębiorstw w restrukturyzacji.

Upadłość konsumencka w praktyce 2021 r. - szkolenie online

| Wydarzenia z kraju

Celem zajęć jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian

Konferencja "Wpływ upadłości oraz restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające"

| Wydarzenia IPUiR IPUiR - Nowości branżowe Konferencje/debaty Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością zaprasza do udziału w konferencji "Wpływ upadłości oraz restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające".

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Obrót ziemią rolną oraz udziałami i akcjami w spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych podlega daleko idącym ograniczeniom przewidzianym w ustawie z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.Pewne wątpliwości pojawiają się w zakresie stosowania tych ograniczeń w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, przy czym w postępowaniu restrukturyzacyjnym sprzedaż może być dokonywana przez dłużnika bądź przez...

Konferencja naukowa doktorantów: "Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym"

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata Konferencje/debaty

Zapraszamy do udziału w Pierwszej Konferencji Doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością. Konferencja jest pierwszym międzyuczelnianym wydarzeniem organizowanym wyłącznie przez doktorantów i dedykowanym dla doktorantów. Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów, którzy prowadzą badania w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych poświęcone zjawisku niewypłacalności, upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorców i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Celem konferencji jest umożliwienie zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez młodych badaczy, wymiana poglądów i doświadczeń...

Szkolenie online: Arkusz kalkulacyjny do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej (III edycja)

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z obsługi arkusza kalkulacyjnego do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Celem szkolenia jest nabycie przez doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów i asystentów umiejętności pracy przy wykorzystaniu arkusza Ms Excel do przygotowania danych niezbędnych do zastosowania art. 495[14] oraz art. 495[15] Prawa upadłościowego.

Nowa ustawa deweloperska. Czynności notarialne z udziałem syndyka/zarządcy dewelopera. Zmiany w upadłości i restrukturyzacji deweloperów

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. nowej ustawy deweloperskiej i czynności notarialnych z udziałem syndyka/zarządcy dewelopera oraz zmian w upadłości i restrukturyzacji deweloperów.

Czynności notarialne z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dot. czynności notarialnych z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy masy sanacyjnej oraz dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ma istotne znaczenie dla zarządu majątkiem dłużnika (strony czynności notarialnej). Celem szkolenia jest przedstawienie zasad zarządu majątkiem dłużnika na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz omówienie skutków złożenia wniosku, a następnie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz ogłoszenia upadłości dla czynności notarialnych. Szkolenie ma charakter praktyczny. Przewidziane jest omówienie fragmentów aktów...

Szkolenie online: Finansowanie restrukturyzacji – pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Finansowanie restrukturyzacji – pomoc publiczna w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców".

Konferencja: „Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowymi i restrukturyzacyjnym”

| Wydarzenia z kraju

V Konferencja szkoleniowa i VIII Poznański Salon Mediacji współorganizowany przez WPiA UAM w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Bilans - aktywa trwałe)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Celem cyklu szkoleń "Rachunkowośc dla prawnków" jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Tematyka szkolenia ogniskuje się wokół zagadnienia aktywów trwałych.

Szkolenie online: Arkusz kalkulacyjny do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej (II edycja)

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z obsługi arkusza kalkulacyjnego do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Celem szkolenia jest nabycie przez doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów i asystentów umiejętności pracy przy wykorzystaniu arkusza Ms Excel do przygotowania danych niezbędnych do zastosowania art. 495[14] oraz art. 495[15] Prawa upadłościowego.

SZKOLENIE ONLINE: Wpływ upadłości i restrukturyzacji na przebieg postępowań cywilnych

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Szkolenie ma wymiar praktyczny. Zostanie przeprowadzone w oparciu o przygotowany kazus.

Szkolenie online: Arkusz kalkulacyjny do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z obsługi arkusza kalkulacyjnego do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Celem szkolenia jest nabycie przez doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów i asystentów umiejętności pracy przy wykorzystaniu arkusza Ms Excel do przygotowania danych niezbędnych do zastosowania art. 495[14] oraz art. 495[15] Prawa upadłościowego.

Seminarium naukowe: Instytucja tzw. długów masy upadłości w ujęciu prawnohistorycznym

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Seminarium

Zapraszamy do udziału w cyklu seminariów naukowych organizowanych przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Podczas seminariów zamierzamy podejmować tematy związane nie tylko z prawem upadłościowym i prawem restrukturyzacyjnym, ale również odnoszące się do prawa cywilnego, prawa handlowego oraz procedury cywilnej. W szczególności, chcielibyśmy prowadzić rozważania z zakresu socjologii i aksjologii prawa oraz ekonomicznej analizy prawa. Planujemy również organizację seminariów, podczas których będą przedstawiane wyniki badań empirycznych, w tym badań aktowych.

SZKOLENIE ONLINE: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Szkolenie odbywa się w ramach vyklu pt. "Rachunkowość dla prawników".

SZKOLENIE ONLINE: Rekomendowany przebieg układu konsumenckiego

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Z ZAKRESU IT W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I RESTRUKTURYZACYJNYM

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Organizator: Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Uczelni Łazarskiego; Praktykszkolenia.pl Termin: 15 stycznia, godz. 15.00 – 18.00 Forma: szkolenie online, platforma MS Teams

Upadłość Konsumencka

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Cykl szkoleń „Upadłość konsumencka” przedstawia przebieg postępowania upadłościowego osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej według przepisów obowiązujących od 24 marca 2020r. Szkolenia z zakresu upadłości konsumenckiej są skierowane głównie do doradców restrukturyzacyjnych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów radcowskich i adwokackich, pracowników opieki społecznej.

„ Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej”

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie wraz z praktykszkolenia.pl serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: „ Rekomendowany przebieg postępowania upadłościowego osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej” 17 grudnia 2020r. Forma: Dyskusja online z udziałem prelegentów oraz uczestników

Konferencja Grupy kapitałowe 2020. Puls Biznesu

| Wydarzenia z kraju

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji: Grupy kapitałowe 2020, której motywem przewodnim będą zmiany prawne, ale także nowa rzeczywistość biznesowa. W trakcie konferencji dowiedzą się Państwo m.in. jak efektywnie zarządzać Grupą Kapitałową, jakie przyjąć strategie w czasach kryzysu a także jak zrestrukturyzować Grupę Kapitałową.

Konferencja: Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową

| Strona główna Aktualności Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR Wydział Prawa i Administracji

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz praktykszkolenia.pl serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Zarządzanie sprawą restrukturyzacyjną i upadłościową”

SZKOLENIE ONLINE Upadłość konsumencka. Zmiany 2020 Akadeia Beck

| Wydarzenia z kraju

Webinar: Metodyka działania syndyków w sprawach dotyczących czynności bezskutecznych względem masy upadłości

| Wydarzenia z kraju

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy Sp.K. zaprasza na bezpłatny webinar „Metodyka działania syndyków w sprawach dotyczących czynności bezskutecznych względem masy upadłości”, który jest częścią cyklu spotkań dla syndyków, poświęconych praktycznym aspektom restrukturyzacji i upadłości.

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce. Akademia Beck

| Wydarzenia z kraju

Europejski Kongres Finansowy online

| Wydarzenia z kraju

EKF online jest inicjatywą otwartą i bezpłatną realizowaną w formule online. W ramach trzydniowego wydarzenia odbędą się liczne wystąpienia, wywiady i debaty, które będą transmitowane na żywo ze studia w Warszawie – łącznie aż 18 godzin rozmów i dyskusji. Ponad 60 czołowych ekspertów ekonomicznych i managerów najwyższych szczebli będzie rozmawiać o odpowiedzialnych finansach i roli instytucji finansowych w czasie kryzysu, innowacyjności w procesie odbudowy gospodarki i o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków.

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 4b)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 4a)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 3)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 2b)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

Rachunkowość dla prawników (Moduł 5 – Rachunek przepływów pieniężnych)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Piąty moduł to: "Rachunek przepływów pieniężnych".

Upadłość konsumencka. Zmiany 2020. Akademia Beck

| Wydarzenia z kraju

WEBINAR: Rachunkowość dla prawników (Moduł 4 – Ustalanie i prezentacja wyniku finansowego)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Czwarty moduł to: "Ustalanie i prezentacja wyniku finansowego".

Metodyka pracy nadzorcy sądowego, zarządcy i sędziego-komisarza w trakcie zgromadzenia wierzycieli

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na szkolenie nr 6 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”. Celem szkolenia jest omówienie warsztatu pracy zarządców i nadzorców sądowych oraz sędziów w związku z przygotowaniem oraz przebiegiem zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem.

Upadłość konsumencka po nowelizacji (edycja IV)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na szkolenie z upadłości konsumenckiej po nowelizacji. W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

XXI Konferencja Zarządzanie Finansami

| Wydarzenia z kraju

Rachunkowość dla prawników (Moduł 3 – Pasywa bilansu)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Trzeci moduł to: "Pasywa bilansu".

Skuteczność zabezpieczeń w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Instytut Szkoleń Prawa Bankowego. Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy Sp.K.

| Wydarzenia z kraju

Tematyka seminarium dotyczy skutecznych sposobów zabezpieczania transakcji na wypadek niewypłacalności kontrahentów. Prelegenci wyjaśnią jakie prawa, w toku postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, przysługują wierzycielom z tytułu udzielonych zabezpieczeń.

Rachunkowość dla prawników (Moduł 2 – Aktywa bilansu)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Drugi moduł to: "Aktywa bilansu".

Upadłość konsumencka. Zmiany 2020. Warszawa. Akademia C.H. Beck

| Wydarzenia z kraju

Szkolenie: Przygotowanie do części praktycznej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR Szkolenia/kursy

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przygotowanie do części praktycznej egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Rachunkowość dla prawników (Moduł 1 – Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. "Rachunkowość dla prawników", który składa się z pięciu modułów prowadzonych przez dra Adama Chmielewskiego. Pierwszy moduł to: "Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym".

Upadłość konsumencka po nowelizacji (edycja III)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na szkolenie z upadłości konsumenckiej po nowelizacji wprowadzonej ustawą z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019.1802). Przepisy wchodzą w życie w dniu 24 marca 2020 r.

Spis wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na szkolenie nr 5 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”. Celem szkolenia jest omówienie zagadnień formalnych oraz materialnoprawnych spisu wierzytelności sporządzanego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Bezskuteczność i zaskarżanie czynności prawnych z perspektywy syndyka masy upadłości

| Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na szkolenie nr 4 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”. Celem szkolenia jest omówienie warsztatu pracy syndyka w kontekście czynności prawnych, które – w związku z ogłoszeniem upadłości – są lub mogą okazać się bezskuteczne względem masy upadłości.

Upadłość konsumencka. Zmiany 2020. Katowice. Akademia C.H. Beck

| Wydarzenia z kraju

Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualne - wystąpienie doktoranki IPUiR pani Marty Krzyśków-Szymkowicz

| Wydarzenia IPUiR Wydarzenia z kraju

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością z przyjemnością informuje, że Pani Marta Krzyśków-Szymkowicz, doktorantka Instytutu, wystąpi na konferencji „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej” organizowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) i Urząd Patentowy RP oraz we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Upadłość konsumencka. Zmiany 2020. Warszawa. Akademia C.H. Beck

| Wydarzenia z kraju

Pre-pack po nowelizacji z 30.08.2019 (II edycja)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR Wydarzenia z kraju

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Szkolenie nr 3 jest drugą edycją szkolenia nr 2, które odbywa się w dniu 30 listopada 2019 r.

Upadłość konsumencka po nowelizacji - Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

| Wydarzenia z kraju

W imieniu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych serdecznie zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 r. (piątek) w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy). Szkolenie w całości poświęcone będzie upadłości konsumenckiej po nowelizacji. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: szkolenia@kidr.pl do dnia 30 listopada 2019 r.

Udoskonalmy restrukturyzację

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR

Zapraszamy na debatę na temat implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia.

Upadłość konsumencka po nowelizacji z 30.08.2019 r.

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Pre-pack po nowelizacji z 30.08.2019 (I edycja)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.1802), która przewiduje istotne zmiany w zakresie przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack).

Prośba o kontakt celem potwierdzenia rejestracji na szkolenia

| Wydarzenia IPUiR

PILNE!

Szkolenie nr 1 w ramach projektu: „Metodyka pracy syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych”

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR

Metodologia przygotowywania wniosków i pism tymczasowego nadzorcy sądowego i tymczasowego zarządcy w postępowaniu zabezpieczającym na etapie rozpoznawania wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku restrukturyzacyjnego oraz pism syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego bezpośrednio po wszczęciu postepowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

Upadłość konsumencka po nowelizacji (numer druku sejmowego 3480)

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłościowe, która przewiduje istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Szkolenie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

| Wydarzenia z kraju

Przygotowana likwidacja (pre-pack) w praktyce - Akademia Beck

| Wydarzenia z kraju

Prawo restrukturyzacyjne w praktyce - Szkolenie Beck Akademia

| Wydarzenia z kraju

Pomoc publiczna na restrukturyzację oraz ochrona danych osobowych w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego

| Szkolenia/kursy Wydarzenia IPUiR

Pierwsze szkolenie jest poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej na restrukturyzację oraz ochronie danych osobowych w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego.

Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli - konferencja

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na konferencję która odbędzie się 30 listopada 2018 r.

Konferencja "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym"

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w organizowanej wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym".

Konferencja "Aktualne problemy sądowej i pozasądowej windykacji należności"

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR

 

 

Konferencja "Upadłość konsumencka. Aksjologia, funkcje i wykładnia funkcjonalna."

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR

Seminarium "Upadłość i restrukturyzacja małżonków"

| Konferencje/debaty Wydarzenia IPUiR

 

 

European Insolvency Proceedings Commentary on Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (Recast)

| IPUiR - Nowości branżowe Wydarzenia IPUiR IPUiR - Wydarzenia ze świata IPUiR - opracowania naukowe

We are excited to announce a new book 'European Insolvency Proceedings Commentary on Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on Insolvency Proceedings (Recast)’, edited by Anna Hrycaj & Patryk Filipiak