Konferencja Doktorantów: „Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym”

Zapraszamy do udziału w I konferencji doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością, którego Uczelnia Łazarskiego jest współorganizatorem.

Konferencja odbędzie się 28 października 2021 w formule online, na platformie MS Teams. Szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie wraz z:

  • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
  • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
  • Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego
  • Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach
  • Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu

Konferencja jest pierwszym międzyuczelnianym wydarzeniem organizowanym wyłącznie przez doktorantów i dedykowanym dla doktorantów.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów, którzy prowadzą badania w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych poświęcone zjawisku niewypłacalności, upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorców i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Celem konferencji jest umożliwienie zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez młodych badaczy, wymiana poglądów i doświadczeń doktorantów, których zainteresowania naukowe koncentrują się na restrukturyzacji, upadłości i niewypłacalności nie tylko w aspekcie prawnym, ale również z uwzględnieniem elementów ekonomicznej analizy prawa oraz socjologii i aksjologii prawa.

Wystąpienie na konferencji jest bezpłatne. Udział w konferencji jest bezpłatny dla: pracowników naukowych, studentów i doktorantów wszystkich uczelni oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości. Dla pozostałych osób opłata za udział w konferencji wynosi 200zł.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na STRONIE KONFERENCJI.