Pomoc publiczna na restrukturyzację oraz ochrona danych osobowych w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego.

Pierwsze szkolenie jest poświęcone zagadnieniom pomocy publicznej na restrukturyzację oraz ochronie danych osobowych w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego.

TERMIN:

8 czerwca 2019r.

MIEJSCE:  

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,
ul. Świeradowska 43, sala 36 (parter)

CENA:

 1. dla aktualnych studentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe Uczelni Łazarskiego w Warszawie szkolenie stanowi dodatkowe, fakultatywne zajęcia dydaktyczne i jest bezpłatne (konieczna jest jedynie rejestracja);
 2. dla absolwentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – 200 zł brutto;
 3. dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 300 zł brutto;
 4. dla pozostałych osób – 350 zł brutto. 

Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Santander Bank Polska S.A.
29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2018/2019

PROGRAM1:

10.00 - 10.30 – Rejestracja uczestników

CZĘŚĆ I

10.30 - 11.30

Ochrona danych osobowych w kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego

CZĘŚĆ II

11.30 -  17.00

Pomoc publiczna na restrukturyzację

I. Zagadnienia wstępne

 1. Definicja (niedopuszczalnej) pomocy publicznej
  1. Przesłanki kwalifikujące środek pomocowy jako pomoc publiczną
  2. Przesłanki uznania środka pomocowego za niezgodny z rynkiem wewnętrznym
 2. Dopuszczalna pomoc publiczna
  1. Pomoc dopuszczalna na mocy Traktatu
  2. Pomoc dopuszczalna na mocy aktów prawa wtórnego UE
  3. Pomoc de minimis
 3. Istotne pojęcia
  1. (Jedno) przedsiębiorstwo
  2. MŚP
  3. Przedsiębiorstwo samodzielne
  4. Przedsiębiorstwo powiązane
  5. Przedsiębiorstwo partnerskie
  6. Grupa kapitałowa
  7. Kumulacja pomocy publicznej
  8. „Przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji ekonomicznej”
 4. Test prywatnego inwestora (TPI), test prywatnego wierzyciela (TPW)
  1. Cel przeprowadzenia TPI, TPW
  2. TPW/ TPI, a dopuszczalność pomocy publicznej
  3. TPW w Prawie restrukturyzacyjnym
  4. TPI w Prawie restrukturyzacyjnym
 5. Pomoc de minimis w prawie restrukturyzacyjnym
  1. Dopuszczalność pomocy de minimis w prawie restrukturyzacyjnym
  2. Wyłączenia z możliwości udzielenia pomocy de minimis
  3. Kryterium „pomocy przejrzystej”
  4. Jedno przedsiębiorstwo w świetle regulacji pomocy de minimis
  5. Kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą publiczną
  6. Limity w dopuszczalności pomocy de minimis
  7. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o udzielenie pomocy de minimis
  8. Zaświadczenie w przedmiocie udzielenia pomocy de minimis
 6. Pomoc na restrukturyzację w prawie restrukturyzacyjnym
  1. Dopuszczalność pomocy publicznej w prawie restrukturyzacyjnym
  2. Sektorowy zakres interwencji
  3. Trudna sytuacja ekonomiczna – kryteria kwalifikacji
  4. Plan restrukturyzacji
  5. Trudności społeczne
  6. Niedoskonałości rynku
  7. Efekt zachęty
  8. Dopuszczalne formy udzielenia pomocy publicznej
  9. Dopuszczalna wartość pomocy publicznej – zasady ustalania
  10. Wkład własny
  11. Jednokrotność wsparcia
  12. Ograniczenia zakłóceń konkurencji
  13. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o udzielenie pomocy de minimis
  14. Pomoc publiczna zwolniona z obowiązku notyfikacji KE
 7. Podsumowanie szkolenia i dyskusja z uczestnikami

W ramach szkolenia nie jest zapewniony catering.

PRELEGENCI:

CZĘŚĆ I

Tomasz Jaszuk
Prawnik specjalizujący się w zakresie compliance, prawa ubezpieczeń i prawa ochrony danych osobowych

CZĘŚĆ II

Grzegorz Karwatowicz
Prawnik, of counsel GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P. Główne obszary praktyki: fundusze unijne i pomoc publiczna, zamówienia publiczne i PPP, finanse publiczne i gospodarka komunalna.

SZCZEGÓŁY:

Szkolenie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

REJESTRACJA:

Zarejestruj się


1. Przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa zostaną ustalone w trakcie szkolenia zależnie od potrzeb uczestników oraz prowadzącego.