Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Doradca restrukturyzacyjny” [nr 27 (1/2022)]

Kwartalnik „Doradca restrukturyzacyjny” to czasopismo wydawane przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych pod red. Mateusza Bienioszka. W każdym numerze znajdą Państwo przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych autorstwa dr hab. Anny Hrycaj. Artykuły publikowane w "Doradcy restrukturyzacyjnym" są poświęcone wyłącznie zagadnieniom z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Autorzy opracowań to zarówno naukowcy, jak i praktycy prawa (sędziowie, doradcy restrukturyzacyjni, radcowie prawni i adwokaci).

 

W najnowszym numerze „Doradcy restrukturyzacyjnego” znajdą Państwo następujące publikacje:

  • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  • Rafał Adamus: Skutki umorzenia postępowania sanacyjnego dla toczącego się procesu pauliańskiego
  • Radosław Flejszar, Karol Tatara, Łukasz Trela: Prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu w kontekście zaskarżenia jurysdykcji krajowej
  • Patryk Filipiak: Dopuszczalność egzekucji w postępowaniu restrukturyzacyjnym po 1 grudnia 2021 r.
  • Norbert Frosztęga: Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0. – zagadnienia wybrane
  • Hubert Zieliński, Marta Romańska, Piotr Kempiński: Głosowanie nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli – wybrane zagadnienia praktyczne
  • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Dokonywanie obwieszczenia o dniu układowym – wybrane problemy praktyczne
  • Marcelina Serocka, Przemysław Wierzbicki: Skutki upadłości konsumenckiej twórcy (autora)
  • Tomasz Józef Olejek: Sens i nonsens art. 13 ust. 2a i art. 361 ust. 2 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

- opracował Bartosz Sierakowski