Obrona rozprawy doktorskiej Pani Klaudii Jasik-Kuchty

Miło nam poinformować, że Pani Klaudia Jasik-Kuchta – doktorantka Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością w dniu 24 kwietnia 2024 r. obroniła rozprawę doktorską.

Rozprawa doktorska nosi tytuł: „Zasady wymiaru sprawiedliwości i postępowania cywilnego w elektronicznym postępowaniu upominawczym”. Promotrem jest dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa. 

Dysertacja została poświęcona analizie realizowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym zasad wymiaru sprawiedliwości i zasad postępowania cywilnego. W rozprawie doktorskiej przeprowadzono badania pozwalające ustalić charakter prawny EPU i konsekwencje wynikające z jego przynależności do konkretnego trybu i rodzaju postępowania.

W dysertacji postawiono dwie zasadnicze tezy badawcze, które zostały udowodnione w toku przeprowadzonych badań:

  1. elektroniczne postępowanie upominawcze nie zapewnia należytej realizacji zasad wymiaru sprawiedliwości i zasad postępowania cywilnego, oraz
  2. procedura elektronicznego postępowania upominawczego nie realizuje celu procesu, jakim jest rozstrzygnięcie sprawy.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy pomyślnej obrony i życzymy dalszych sukcesów naukowych!