Data: 14 marca 2024 r., godz. 10:00 - 15:00
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Przedmiot i cel szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest przebieg procesu inwerstycyjnego realizowanego w wykonaniu umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego. Podczas szkolenia zostaną przedstawione istotne z perspektywy realizacji procesu inwestycyjnego instytucje i etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym sprawdzanie i wyjaśnienie dokumentacji zamówienia. Szkolenie będzie obejmowało również zagadnienia dotyczące konstrukcji umowy w sprawie zamówienia publicznego, dotyczącej wykonania robót budowlanych, zmian tej umowy oraz przesłanek odstąpienia od umowy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestii wynagrodzenia wykonawcy. Z uwagi na to, że w praktyce szereg problemów związanych jest z zawieraniem umów podwykonawczych szkolenie obejmie również kilka zagadnień z zakresu szeroko rozumianego podwykonawstwa.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest w szczególności dla prawników, którzy zajmują się w praktyce obsługą podmiotów wykonujących roboty na podstawie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego, ale z całą pewnością będzie interesujące również dla podmiotów, które zlecają wykonanie robót na podstawie zamówienia publicznego. Szczególnie serdecznie zapraszamy naszych głównych odbiorców, tj. doradców restrukturyzacyjnych, którzy w ramach wykonywania funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy albo syndyka mogą zetknąć się z problematyką zamówień publicznych.

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

Prelegenci

dr Grzegorz Karwatowicz 

- prawnik, praktyk z kilkunastoletnim stażem, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, finansach publicznych oraz prawie UE (fundusze UE, pomoc publiczna), doświadczenie zawodowe czerpał z kilkuletniej pracy w organie administracji publicznej odpowiedzialnym za weryfikację zamówień publicznych oraz wydatkowania środków unijnych oraz z kilkunastoletniej współpracy z jedną z największych kancelarii prawnych w kraju, w której był kluczowym prawnikiem praktyk: „fundusze unijne i pomoc publiczna” oraz „zamówienia publiczne”, obecnie prowadzi indywidualną praktykę prawniczą oraz współpracuje z Kancelarią Prawną SWK Legal we Wrocławiu, autor i współautor 11 publikacji książkowych oraz ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, branżowych i specjalistycznych, przeprowadził (od 2009 r.) około 300 praktycznych szkoleń, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Opłaty

  • Bilet uczestnictwa:  528,46 zł netto + 23% VAT = 650 zł brutto
  • Uczelnia Łazarskiego  – dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 447,15 zł netto + 23% VAT = 550 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
  • Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędzia, asesor sądowy, referendarz sądowy, asystent sędziego, sekretarz sadowy) BEZPŁATNE – formularz zapisu

Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF / formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)