Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie w ramach prowadzonych badań zbiera – w drodze anonimowych ankiet – opinie na temat zagadnień związanych z interpretacją i stosowaniem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Takie badania pozwalają m.in. na ustalenie efektywności prawa, a w dalszej kolejności na formułowanie postulatów ewentualnych zmian legislacyjnych lub wdrożeń w zakresie dobrych praktyk stosowania prawa.

Zapraszamy Państwa do współpracy, w tym do wypełniania ankiet przygotowanych przez nasz Instytut.

Ankieta nr 1 - Oprogramowanie do zarządzania kancelarią doradcy restrukturyzacyjnego

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością zapraszamy doradców restrukturyzacyjnych do udziału w ankiecie w sprawie dostępnego oprogramowania do zarządzania kancelarią doradcy restrukturyzacyjnego.

Ankieta jest anonimowa. Zawiera około 20 pytań. Wypełnienie jej powinno zająć około 5 minut. Prosimy o jej wypełnienie do dnia 10 marca 2024 roku, godz. 24.00.

Zebrane opinie i doświadczenia doradców restrukturyzacyjnych dotyczące oprogramowania wspierającego zarządzanie kancelarią zostaną wykorzystane do przygotowania opracowania w sprawie dostępnych na rynku rozwiązań technologicznych dedykowanych doradcom restrukturyzacyjnym. Ankieta jest zapoczątkowaniem szerszego projektu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością dotyczącego badań nad sztuczną inteligencją i informatyzacją wymiaru sprawiedliwości i usług prawniczych.

Wierzymy, że opracowanie, które powstanie po analizie wyników ankiety i po kontakcie z dostawcami rozwiązań technologicznych przyczyni się do poprawy efektywności zarówno samych programów, jak i pracy kancelarii doradców restrukturyzacyjnych.

Link do ankiety znajduje się TUTAJ. 

Serdecznie dziękujemy.

Zespół opracowujący ankietę:dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa, dr Bartosz Sierakowski, doktoranci: Marta Styba, Aleksandra Mielcarz-Jankowska, Agata Duda-Bieniek, Bartosz Nowicki, Jakub Rak.