Misją Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością jest podejmowanie prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy jakości i transparentności tworzenia oraz stosowania prawa w zakresie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów.

Metodyka prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z perspektywy syndyka i nadzorcy dla początkujących doradców restrukturyzacyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Metodyka prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z perspektywy syndyka i nadzorcy dla początkujących doradców restrukturyzacyjnych".

Postępowanie upadłościowe z udziałem sędziego-komisarza (wydanie KRZ 1.04.)

Zapraszamy do udziału szkoleniu pt. "Postępowanie upadłościowe z udziałem sędziego-komisarza w systemie KRZ". Szkolenie odbędzie się online.

Zbieg egzekucji i postępowań cywilnych z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. "Zbieg egzekucji i postępowań cywilnych z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi".

Wydarzenia z kraju

Pisma procesowe składane przez KRZ nie wymagają wielokrotnego podpisu, nawet jeśli uzasadnienie takiego pisma zawarte jest w odrębnym pliku. Wystarczy podpisać się raz.

| Wydarzenia IPUiR IPUiR - Nowości branżowe

W ostatnich miesiącach w orzecznictwie sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a nawet Sądu Najwyższego, trwa dyskusja na temat sposobu sporządzania, utrwalania i podpisywania orzeczeń oraz pism procesowych w postępowaniach sądowych prowadzonych w systemie teleinformatycznym. Wątpliwości pojawiły się w związku z wejściem w dniu 1 grudnia 2021 r. w życie przepisów o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Sąd Najwyższy wypowiada się na temat sporządzania, utrwalania i podpisywania orzeczeń w KRZ

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - Nowości branżowe

Sąd Najwyższy w dniu 12 października 2023 r. podjął dwie ważne dla praktyki upadłościowej i restrukturyzacyjnej uchwały. Orzeczenia dotyczą sporządzania, utrwalania i podpisywania postanowień i zarządzeń w systemie teleinformatycznym do obsługi postępowania sądowego, czyli w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (sprawa III CZP 25/23 oraz sprawa III CZP 17/23).

Konferencja "Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych"

| Wydarzenia IPUiR IPUiR - Nowości branżowe Konferencje/debaty Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w konferencji "Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych".

Konferencja "Wpływ upadłości oraz restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające"

| Wydarzenia IPUiR IPUiR - Nowości branżowe Konferencje/debaty Szkolenia/kursy Wydarzenia z kraju

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością zaprasza do udziału w konferencji "Wpływ upadłości oraz restrukturyzacji na postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające".

Studia podyplomowe

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego studiach podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego


Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
Sektor "E" pokój 56