ONLINE COURSE: Spreadsheet for a repayment plan in consumer bankruptcy (3rd edition)

Date: 29 September 2021
Place: online (Ms Teams)

Cel i przedmiot Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie z obsługi arkusza kalkulacyjnego do przygotowania planu spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. Celem szkolenia jest nabycie przez doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów i asystentów umiejętności pracy przy wykorzystaniu arkusza Ms Excel do przygotowania danych niezbędnych do zastosowania art. 495[14] oraz art. 495[15] Prawa upadłościowego.

 

W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie zaprezentowany zautomatyzowany arkusz do zliczania danych niezbędnych do przygotowania: listy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, oddzielnego planu podziału, podziału ogólnych funduszów masy upadłości oraz planu spłaty. Są to elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia przez syndyków projektów planu spłaty, a przez sędziów – postanowień w przedmiocie ustalenia planu spłaty.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane dla doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego. 

Udział w szkoleniu wymaga znajomości przepisów ustawy Prawo upadłościowe oraz posaidania zainstalowanego na komputerze programu do edytowania plików w programie Ms Excel. 

Bartosz Sierakowski kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny specjalizujący się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością, wspólnik kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy.

 

Paweł Stancklik doradca restrukturyzacyjny oraz prawnik w kancelarii Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w szczególności zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym na rzecz syndyków, nadzorców i zarządców.

Opłaty i rejestracja

Informacje na temat opłat i rejestracji znajdą Państwo TUTAJ.