Termin:
6 grudnia 2019r. 

Miejsce:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43,

sala nr 58, parter

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w konferencji:

Udoskonalmy restrukturyzację

 

Publiczna, ogólnokrajowa debata na temat restrukturyzacji i upadłości oraz na temat implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia.

 

6 czerwca 2019r. Rada UE przyjęła Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia. Po opublikowaniu Dyrektywy państwa członkowskie będą miały dwa lata na implementowanie jej do krajowych porządków prawnych. Przy tej okazji będzie można dokonać pewnych zmian w ustawie z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne.

Konferencja stanowi rozpoczęcie publicznej, ogólnokrajowej debaty na temat restrukturyzacji i upadłości. Jednym z jej celów jest zidentyfikowanie obszarów, które wymagają korekty legislacyjnej.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji

Zapraszamy również do zgłaszania propozycji zmian Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na adres: kontakt@restrukturyzacja-konferencja.pl

Zgłoszone propozycje zostaną przekazane Prelegentom i poddane dyskusji podczas konferencji.

Zapraszamy na konferencję

prof. UŁa dr hab. 
Anna Hrycaj

dr
Patryk Filipiak

Korzyści

  • wyjątkowy zespół ekspertów z wiodących ośrodków naukowych w Polsce
  • analiza aktualnego stanu prawnego oraz propozycje zmian
  • integracja z środowiskiem naukowym prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego w Polsce
  • wymiana doświadczeń, konfrontacja własnych metod i działań z opiniami uznanych ekspertów oraz stosowaną przez nich praktyką
  • inspiracja do poszukiwania nowych rozwiązań
  • spotkanie praktyków z branży upadłościowej i restrukturyzacyjnej

 

Konferencja naukowa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie  jest efektem współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. To już czwarta z cyklu konferencji naukowych, których przedmiotem jest problematyka postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Szczególnie serdecznie zapraszamy uczestników naszych poprzednich wydarzeń.

Program

9:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

Przywitanie uczestników

10:00 – 11:30

Panel I: Restrukturyzacja przedsiębiorstw – znaczenie prawa restrukturyzacyjnego dla Unii Europejskiej

Moderator – dr Patryk Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.      Co się zmieni w Prawie restrukturyzacyjnym  czyli zakres regulacji  i minimalny zakres implementacji Dyrektywy dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej - mgr Diana Dudek, doktorant IPUIR, Uczelnia Łazarskiego

2.      Ocena rozwiązań przyjętych w Dyrektywie i ich skutki dla ustawodawstw państw członkowskich – Polska – Emil Szczepanik, Ministerstwo Sprawiedliwości

3.      Ocena rozwiązań przyjętych w Dyrektywie i ich skutki dla ustawodawstw państw członkowskich – Litwa – dr Laura Kirileviciute, Uniwersytet Wileński

4.      Ocena rozwiązań przyjętych w Dyrektywie i ich skutki dla ustawodawstw państw członkowskich – Czechy – Klára Vítková, Eva Smetanová, Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej

11:30 - 12:00

Przerwa

12:00 – 13:30

Panel II: Implementacja Dyrektywy do polskiego porządku prawnego

Moderator - dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. UG
  1. Systemy wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością – Katarzyna Gierczak-Grupińska,  Eleni Tzoka - Stecka, Fundacja Firmy Rodzinne.
  2. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych i zakaz wypowiadania kluczowych umów - dr Patryk Filipiak, Wydział Prawa i Administracji UAM.
  3. Plany restrukturyzacji – propozycje układowe – układ  - prof. Aleksander Witosz, prof. UE w Katowicach.
  4. Ochrona nowego finansowania, finansowania przejściowego i innych transakcji związanych z restrukturyzacją - Anna Markowska, Wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji , mBank. 

13:30 - 14:00

Przerwa na lunch

14:00 – 16:00

Panel III: Jak udoskonalić prawo restrukturyzacyjne?

Moderator – dr hab. Anna Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego

1.      Komunikaty dotyczące procesu zmiany Prawa restrukturyzacyjnego i Prawa upadłościowego

a)      Monitorowanie postępowań w zakresie restrukturyzacji, upadłości i umorzenia zobowiązań – projekt badawczy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego – mgr Bartosz Sierakowski, doktorant IPUIR, Uczelnia Łazarskiego

b)      Elektronizacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych –  dr hab. Anna Hrycaj, Uczelnia Łazarskiego

c)      Organizacja sądownictwa oraz rola służby nadzoru Ministra Sprawiedliwości w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – mgr Emil Szczepanik, Ministerstwo Sprawiedliwości

2.      Co jeszcze warto zmienić w Prawie restrukturyzacyjnym (bezskuteczność, organy postępowania, możliwość przejścia z przyspieszonego postępowania układowego do postępowania układowego, uzasadnianie postanowień, inne zagadnienia) – wystąpienie przygotowane przez doktorantów IPUiR na podstawie propozycji zmian Prawa upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego nadesłanych przez uczestników konferencji – Bartosz Sierakowski, Diana Dudek, Jakub Majewski, Marta Krzyśków-Szymkowicz

3.      Dyskusja na temat zmian Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego z udziałem:

a)      dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. UG

b)      dr hab. Andrzej Torbus, prof. nadzw. UŚ

c)      sędzia dr Piotr Kędzierski, SR dla m.st. Warszawy, Katedra Prawa Handlowego KUL

d)      sędzia Agnieszka Stańczak-Kujawska, SR Szczecin Centrum w Szczecinie

e)       radca prawny Kazimierz Jeleński

f)       radca prawny Piotr Zimmerman 

g)      doradca restrukturyzacyjny Jerzy Sławek, Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

 

Szczegółowe informacje o konferencji:

rejestracja:

https://restrukturyzacja-konferencja.pl/

 

Certyfikat uczestnictwa:

Udział w konferencji w wymiarze 6 godzin zegarowych udokumentowany zostanie Certyfikatem, uprawniającym do uzyskania na jego podstawie punktów doskonalenia zawodowego we właściwej okręgowej radzie adwokackiej oraz okręgowej izbie radców prawnych.

 

 

Organizatorzy

Organizator techniczny

Patroni medialni