Konferencja Doktorantów


Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym

Termin i forma konferencji

 • 28 października 2021
 • online, MS Teams (szczegóły zostaną przesłane mailem do zarejestrowanych uczestników)

Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie wraz z:

 • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach
 • Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu

 zapraszają do udziału w I Konferencji Doktorantów:

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w ujęciu prawnoekonomicznym"


I konferencja doktorantów nauk społecznych w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz badań nad niewypłacalnością

Przedmiot Konferencji

Konferencja jest pierwszym międzyuczelnianym wydarzeniem organizowanym wyłącznie przez doktorantów i dedykowanym dla doktorantów.

Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów, którzy prowadzą badania w obszarze nauk społecznych i ekonomicznych poświęcone zjawisku niewypłacalności, upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorców i osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Celem konferencji jest umożliwienie zaprezentowania wyników badań prowadzonych przez młodych badaczy, wymiana poglądów i doświadczeń doktorantów, których zainteresowania naukowe koncentrują się na restrukturyzacji, upadłości i niewypłacalności nie tylko w aspekcie prawnym, ale również z uwzględnieniem elementów ekonomicznej analizy prawa oraz socjologii i aksjologii prawa. Niewypłacalność, która niejednokrotnie wiąże się z ubóstwem jest istotnym zjawiskiem społecznym, którego badanie jest ważne z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że konferencja doktorantów zachęci do kontynuowania i podejmowania wielopłaszczyznowych badań tego zjawiska.

Wystąpienie na konferencji jest bezpłatne. Udział w konferencji jest bezpłatny dla: pracowników naukowych, studentów i doktorantów wszystkich uczelni oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości. Dla pozostałych osób opłata za udział w konferencji wynosi 200zł.

Program Konferencji

9.30 – rozpoczęcie konferencji

9.45-11.15

PANEL I: Aksjologiczne uzasadnienie funkcji oddłużeniowej i windykacyjnej prawa upadłościowego

moderator: Bartosz Sierakowski

 • Aksjologiczne uzasadnienie dysonansu w celu postępowania upadłościowego wobec osoby prowadzącej i nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bartosz Skorupa, Uniwersytet Opolski
 • Aksjologiczne uzasadnienie funkcji windykacyjnej i oddłużeniowej prawa upadłościowego w świetle moralności finansowej Polaków i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych - Jakub Rak, Uczelnia Łazarskiego
 • Paradygmant aksjologiczno-społeczny upadłości konsumenckiej w procedurze cywilnej - Edward Grzegorczyk, Uczelnia Łazarskiego
 • Upadłość konsumencka osób przebywających w zakładach karnych – wpływ odbywania kary pozbawienia wolności na ustalenie planu spłaty i umorzenie zobowiązań - Mateusz Wardyn, Uczelnia Łazarskiego

 

11.30-13.30

PANEL II: Ochrona słusznych praw wierzycieli a zjawisko nierównego traktowania wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym

moderatorzy: Sławomir Bielski, Jakub Rak

 • Prowadzenie mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym jako narzędzie służące zaspokojeniu praw wierzycieli na przykładzie wybranych państw - Marta Krzyśków-Szymkowicz, Uczelnia Łazarskiego
 • Aksjologiczne granice możliwości różnicowania pozycji prawnej wierzycieli w ramach propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym - Hubert Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Grupa spółek w restrukturyzacji - Grzegorz Kawalec, Uniwersytet Opolski
 • Sytuacja prawna wierzyciela zabezpieczonego na majątku upadłego w przypadku  sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w całości, jeżeli składniki przedsiębiorstwa są obciążone na rzecz tego wierzyciela - Olaf Hamberger, Uniwersytet Wrocławski
 • Pozycja prawa właściciela nieruchomości nabytej na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w razie ogłoszenia upadłości dłużnika (poprzedniego właściciela nieruchomości) - Bartosz Sierakowski, Uczelnia Łazarskiego

 

14.00-15.30

PANEL III: Panel międzynarodowy (referaty w ramach Panelu III zostaną wygłoszone w j. angielskim)

moderatorzy: Rafał Pstrucha, Marta Krzyśków-Szymkowicz

 • Debtor's insolvency in the context of the SARS-CoV-2 epidemic, rationale, threats and prospects - Rafał Pstrucha, Humanitas University, Sosnowiec, Poland
 • Economic reasons for the adoption of the Directive on preventive restructuring 1023/2019 and the economic consequences of its introduction - Ms. Larisa Mastilović, Saint-Peterburg State University
 • Recovery & Resolution of Financial Institutions: India’s Experience - Ms. Urvashi Shahi Centre for Insolvency & Bankruptcy Indian Institute of Corporate Affairs Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India
 • Pre-packaged insolvency in selected countries – a comparative approach - Monika Maśnicka, Faculty of Law and Administration of the University of Gdansk, Poland 

Współpraca między uczelniami

 

Konferencja jest efektem współpracy pomiędzy: Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Wyższą Szkołą HUMANITAS w Sosnowcu.

Rada Naukowa Konferencji

 

W skład Rady Naukowej Konferencji wchodzą:

 • dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • dr hab. Izabella Gil, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Rafał Adamus, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu)
 • dr hab. Aleksander Witosz, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr Patryk Filipiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Piotr Gil (Uniwersytet Opolski)

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji wchodzą:

Przewodniczący Komitetu

 • Bartosz Sierakowski (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) 

Członkowie Komitetu

 • Jakub Rak (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • Marta Krzyśków-Szymkowicz (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • Mateusz Wardyn (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
 • Monika Maśnicka (Uniwersytet Gdański)
 • Jakub Płaziuk (Uniwersytet Śląski)
 • Sławomir Bielski (Uniwersytet Śląski)
 • Bartosz Skorupa (Uniwersytet Opolski)
 • Grzegorz Adam Kawalec (Uniwersytet Opolski)
 • Jonasz Kita (Uniwersytet Opolski)
 • Piotr Kempiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Paweł Bury (Uniwersytet Wrocławski)
 • Agnieszka Cybulska-Bienioszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Maciej Kociołek (Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu)
 • Rafał Pstrucha (Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu)

Regulamin Konferencji, w tym zasady zgłaszania referatów

Regulamin Konferencji, w tym określenie zasad zgłaszania przez Doktorantów referatów do wygłoszenia w trakcie Konferencji, można pobrać TUTAJ.

Rejestracja i opłaty

Rejestracja

 • informacje na temat rejestracji już wkrótce. Formularz rejestracyjny zostanie udostępniony na stronie internetowej Organizatora Technicznego 

 Opłaty

 • pracownicy naukowi, studenci i doktoranci wszystkich uczelni oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości - bezpłatnie
 • pozostałe osoby – 200zł

Organizatorzy

Organizator techniczny

Patroni medialni