Misją Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością jest podejmowanie prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy jakości i transparentności tworzenia oraz stosowania prawa w zakresie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów.

Konkurs na glosę do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2023 r. (sygn. akt III CZP 11/22)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie naukowym na glosę do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2023 r. (sygn. akt III CZP 11/22). Prace można nadsyłać do 31 lipca 2024 r. (uwaga! termin został przedłużony)

The European Insolvency Regulation and Implementing Legislations. A Commentary

We are pleased to announce that Prof. Anna Hrycaj is the co-author of the book entitled “The European Insolvency Regulation and Implementing Legislations. A Commentary” (edited by Prof. Gilles Cuniberti, Prof. Antonio Leandro). The book has been published by Edward Elgar Publishing Ltd.

Sąd Najwyższy po raz kolejny wypowiada się na temat wykładni przepisów Prawa upadłościowego

Sąd Najwyższy w dniu 22 maja 2024 r. podjął uchwałę o treści następującej: „Poniesione przez wierzyciela zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności nie wchodzą w skład masy upadłości, a ich wydatkowanie przez syndyka nie podlega kontroli sędziego-komisarza w ramach rozpoznania sprawozdania rachunkowego”.

Wydarzenia z kraju

V Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna: Koszty postępowania cywilnego w wymiarze aksjologicznym

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - Nowości branżowe

Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Rada Izby Komorniczej w Łodzi zapraszają na: V Ogólnopolską Konferencję Aksjologiczną: Koszty postępowania cywilnego w wymiarze aksjologicznym.

Raport z międzynarodowej konferencji pt. „Preventive Restructuring in Europe. The PRD at five: from Policy to Practice”

| IPUiR - Nowości branżowe IPUiR - Wydarzenia ze świata

W dniach 17-18 kwietnia 2024 roku na Uniwersytecie Mykolasa Römerisa w Wilnie (MRU, Mykolas Romeris University) odbyła się konferencja na temat implementacji unijnej dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej (PRD), zorganizowana przez CERIL - Conference on European Restructuring and Insolvency Law. W trakcie dwudniowej konferencji przedstawiono doświadczenia poszczególnych państw członkowskich UE w procesie implementacji dyrektywy o restrukturyzacji zapobiegawczej oraz stosowania implementowanych rozwiązań.     

W konferencji udział wzięli członkowie Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością – prof. Anna Hrycaj i dr Bartosz Sierakowski.  Był to...

Raport z XXIX Konferencji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - Nowości branżowe

W dniu 19 kwietnia 2024 roku odbyła się XXIX Konferencja Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych poświęcona zagadnieniom z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

Konferencja składała się z trzech paneli:

  • Panel I – Upadłość konsumencka
  • Panel II – Restrukturyzacja
  • Panel III – Upadłość przedsiębiorcy

W Konferencji w charakterze prelegenta oraz moderatora Panelu Restrukturyzacyjnego udział wziął dr Bartosz Sierakowski – Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego. Dr Sierakowski pochylił się nad zagadnieniem czasowej ważności głosu nad układem w postępowaniu o zatwierdzenie układu, stawiając...

Ogólnopolska konferencja "Upadłość konsumencka - w 15 -lecie wejścia w życie regulacji prawnej" (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

| Wydarzenia z kraju Wydarzenia IPUiR IPUiR - Nowości branżowe

19 kwietnia 2024 roku zapraszamy na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką organizowaną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  pt. "Upadłość konsumencka - w 15 -lecie wejścia w życie regulacji prawnej".

Agata Duda-Bieniek, doktorantka naszego Instytutu omówi temat "Zobowiązania byłego członka zarządu powstałe na gruncie art. 299 K.S.H. a możliwości ich umorzenia w upadłości konsumenckiej".

W panelu wystąpią również:

  • dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • Martyna Weksler (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • Łukasz Maleszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz
  • Rafał Cygan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).


Serdecznie...

Studia podyplomowe

Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego studiach podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego


Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
Sektor "E" pokój 56