Institute for Bankruptcy, Restructuring Law
& Insolvency Research

The mission of the Institute for Bankruptcy and Restructuring Law and Insolvency Studies is to undertake research projects into improving the quality and transparency of drafting and applying law in the field of corporate and consumer restructuring and bankruptcy.

Appeals against legal transactions of the debtor to the detriment of creditors

Zapraszamy na konferencję “Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli” organizowaną 30 listopada 2018 r. przez Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się na Uczelni Łazarskiego.

Ineffectiveness of legal transactions in bankruptcy and restructuring law

Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego zaprasza do udziału w organizowanej wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji "Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym".

 

Postgraduate studies

The Institute for Bankruptcy and Restructuring Law and Insolvency Studies has the pleasure to invite you to attend postgraduate studies in the field of restructuring and bankruptcy law organised by the Centre for Postgraduate Studies.

  • Restructuring and bankruptcy law (restructuring and liquidation of enterprises)
  • Restructuring and bankruptcy law for restructuring advisors
  • Restructuring law

Centre for Postgraduate Studies
Lazarski University 
Świeradowska 43 Street
02-662 Warszawa

Sector "E" room 56