Data: 16 maja 2024 r.
Miejsce: szkolenie online (Vimeo)

Przedmiot i cel szkolenia

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję, sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów, pracowników działów windykacji, pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane zarówno dla osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jak i dopiero ubiegających się o taką licencję, sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów, pracowników banków, pracowników działów windykacji, pracowników urzędów skarbowych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowej wiedzy nt. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.  

Program

10:00 - 10:15

Powitanie i wprowadzenie do szkolenia

10:15 - 15:00

16:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prelegenci

dr hab. Anna Hrycaj Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, osoba sprawująca nadzór jakości w ramach projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upadłościowego, m.in.: „Egzekucja praktyczna”, “Syndyk masy upadłości”, “Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, “Europejskie prawo upadłościowe”, „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6”, „Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz”, „Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”, „Upadłość konsumencka. Komentarz.”

 

dr Bartosz Sierakowski 

ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2009). Prowadzi badania naukowe przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.  Jest doktorem nauk prawnych (2023). Rozprawa doktorska pt. "Zobowiązania masy upadłości" uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie została uznana za wyróżniającą.

Wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego oraz radcy prawnego. Jest członkiem międzynarodowego zrzeszenia praktyków prawa upadłościowego INSOL Europe, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. W strukturach Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych pełni funkcję członka Wyższego Sądy Dyscyplinarnego. Od 2015 roku wykłada prawa restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykłada również prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na studiach podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Występuje jako ekspert i prelegent na licznych konferencjach i kongresach, m.in. kongresach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego organizowanych przez Instytut Allerhanda w Krakowie, szkoleniach Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, konferencjach naukowych organizowanych m.in. przez Uczelnię Łazarskiego, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego czy Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego organizowane m.in. na zlecenie Komisji Nadzoru Finansowego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego, Instytutu Allerhanda oraz licznych instytucji finansowych i organizacji prywatnych.

Autor i współautor wielu artykułów z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, egzekucyjnego, publikowanych m.in. w „Monitorze Prawa Bankowego”, „Monitorze Prawa Handlowego”, „Doradcy restrukturyzacyjnym”, „Nieruchomościach”, „Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym” czy „Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego”.

 

 

 

Opłaty

  1. Bilet uczestnictwa : 560,98 zł netto + 23% VAT = 690 zł brutto
  2.  Uczelnia Łazarskiego  dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz absolwentów Uczelni Łazarskiego – 447,15 zł netto + 23% VAT = 550 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: kontakt@praktykszkolenia.pl)
  3. Osoby zainteresowane szkoleniem, które nie mogą dokonać płatności poprzez Przelewy24 lub chciałyby zgłosić kilku pracowników na jednej fakturze prosimy o  przesłanie karty zgłoszeniowej formularz PDF / formularz WORD na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl

    Jednostki finansowane z środków publicznych prosimy o przesłanie formularza i oświadczenia na adres mailowy: kontakt@praktykszkolenia.pl (oświadczenie VAT-pobierz), (formularz zgłoszeniowy)

    W sytuacji nie zebrania się odpowiedniej grupy szkoleniowej uczestnicy otrzymają informację e-mailową przesłaną 5 dni przed szkoleniem.