Zapraszamy do korzystania z arkuszy kalkulacyjnych wspomagających pracę doradców restrukturyzacyjnych oraz sędziów orzekających w sprawa upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

 

Udostępniane przez Instytut Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością arkusze kalkulacyjne są przedmiotem praw autorskich i w związku z tym podlegają ochronie prawnej. Z arkuszy można korzystać w otwartym dostępnie, przy czym jakiekolwiek zmiany, w szczególności dotyczące modyfikacji treści funkcji, w oparciu o które został stworzony arkusz, wymagają każdorazowo zgody autorów danego arkusza.

Uprawnieni do korzystanie z arkuszy są doradcy restrukturyzacyjni i ich współpracownicy oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości, w tym sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi i asystenci sędziego, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności określonych przepisami ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 

Uprawnieni do korzystania  z arkusza (w tym również implementowania rozwiązań arkusza) są również: Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Wykonawca i Podwykonawcy systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w jakimkolwiek zakresie związanym z budową tego systemu.

 

DOSTĘPNE ARKUSZE:

 1. Konstruowanie projektu planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (stan prawny obowiązujący od 24.03.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym w arkuszu kalkulacyjnym narzędziem do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowum osoby fizycznej.


Arkusz wraz z instrukcją jego wypełnienia znajdziesz TUTAJ

 

2. Liczenie głosów na zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem 

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym w arkuszu kalkulacyjnym narzędziem do liczenia głosów na zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w celu głosowania nad układem.

Opis formuł został zawarty w artykule A. Hrycaj, P. Kędzierskiego oraz B. Sierakowskiego "Dobre praktyki w zakresie zwołania i prowadzenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem" w numerze 20(2/20) kwartalnika "Doradca restrukturyzacyjny".


Instrukcja wypełnienia arkusza

Arkusz do liczenia głosów

 

2. Konstruowanie planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym (stan prawny sprzed 24.03.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym w arkuszu kalkulacyjnym narzędziem do tworzenia planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowum osobu fizycznej.


Opis założeń metodycznych tabeli

Opis założeń informatycznych tabeli

Plan spłaty