ONLINE COURSE: Financing the restructuring process - state aid for rescuing or restructuring of business entities

Date: 24 June 2021
Miejsce: online (Ms Teams)

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane dla doradców restrukturyzacyjnych i ich współpracowników oraz sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziego. 

Prelegenci

Marzena Zalewska
Radca prawny
Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji
Majątku Skarbu Państwa
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze korporacyjnej, transakcjach typu M&A, procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz nadzorze właścicielskim spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa oraz grup kapitałowych. Obecnie Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w ramach którego min. realizowane są zadania związane z finansowaniem restrukturyzacji w ramach programu Polityka Nowej Szansy.

Opłaty i rejestracja

Informacje na temat opłat i rejestracji znajdą Państwo TUTAJ.