Date: 07 maja 2021 r.
Place: Ms Teams

Cel cyklu szkoleń: "Rachunkowość dla prawników"

Celem cyklu szkoleń jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi.

Cykl składa się z pięciu jednodniowych szkoleń. Proponowane moduły stanowią pewną całość i sugerowane jest uczestnictwo we wszystkich szkoleniach, niemniej każdy moduł poświęcony jest innemu zagadnieniu, stąd istnieje możliwość uczestnictwa jedynie w wybranych szkoleniach.

Cel szkolenia

Moduł „Aktywa bilansu” jest poświęcony omówieniu lewej strony bilansu, czyli aktywów w podmiotach gospodarczych. Jego celem jest rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat budowy bilansu, interpretacji pojęć występujących w aktywach oraz zrozumienia kwot i wartości pojawiających się przy poszczególnych pozycjach aktywów.

 

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów.

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się działalnością prawniczą, które w swojej praktyce zawodowej spotykają się z dokumentacją finansową przedsiębiorstw, doradzają menedżerom w sprawach finansowych, a także komunikują się z osobami z działów finansowo-księgowych. W szczególności zapraszamy doradców restrukturyzacyjnych, prawników, adwokatów, sędziów, referendarzy sądowych, doradców biznesowych. 

Program

9:30 - 9:35

Otwarcie szkolenia

9:35 - 13:00

Tematyka

 1. Budowa bilansu
 2. Pojęcie aktywów i pasywów
 3. Aktywa bilansu – cechy klasyfikujące do aktywów
 4. Podział aktywów na trwałe i obrotowe
 5. Wartość księgowa a wartość rynkowa aktywów
 6. Metody wyceny aktywów
 7. Aktywa trwałe
 8. Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
 9. Rzeczowe aktywa trwałe - pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
 10. Należności - pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
 11. Inwestycje - pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny

12:50 – 13:00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Uwagi

 1. W ramach szkolenia nie jest zapewniony catering.
 2. Przerwy kawowe oraz przerwa obiadowa zostaną ustalone w trakcie szkolenia zależnie od potrzeb uczestników oraz prowadzącego.
 3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1) Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnianiu przestrzegania tego obowiązku szkolenie pozwala na uzyskanie 12 punków szkoleniowych.
 4. Zgodnie z § 17 uchwały nr 57/2011Naczelnej Rady Adwokackiejz dnia 19 listopada2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” szkolenie pozwala na uzyskanie 6 punków szkoleniowych.

Prelegent

dr Adam Chmielewski

Pracownik naukowy Pracowni Rachunkowości i Rewizji Księgowej w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, ceniony wykładowca i konsultant firm. Doświadczenie praktyczne zdobywał w  przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i bankach. Zainteresowania naukowe związane z tematyką rachunku kosztów i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Biegły rewident, członek Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA.

Umiejętności eksperckie:

 • ocena polityki rachunkowości i systemów księgowych;
 • badanie sprawozdań finansowych;
 • analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw;
 • budżetowanie i analiza odchyleń budżetowych;
 • projektowanie systemu rachunkowości zarządczej i zarządczego rachunku kosztów;
 • planowanie i analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Rejestracja i opłaty

Rejestracja na szkolenie - kliknij TUTAJ